But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.

Mark 13:32

Note however that there is still an ongoing flow of information, providing us continuously with new insights. We do know that in the meantime angels were informed some 25 years ago in order to be prepared for their task. This got manifest on Earth by numerous crop circle formations amongst others. Based upon this amongst others, nowadays we know that the erection of the new World Tree started in 2012 and was completed on March 8, 2013. On November 23, 2013 the so called underworlds of the new age started.


Van die dag en dat uur heeft niemand weet, noch de engelen die in de hemel verkeren, noch de zoon, maar slechts de vader.

Marcus 13:32

Merk echter op dat een nog altijd doorlopende informatiestroom er toe leidt dat nieuwe inzichten het levenslicht zien. Wat we ook weten is dat ondertussen de engelen zo'n 25 jaar geleden werden geïnformeerd om voorbereid te zijn op de taak die hun te wachten staat. Op aarde werd dit o.a. manifest door de verschijning van talrijke graancirkelformaties. Met name op basis daarvan weten we nu ook dat de oprichting van de nieuwe wereldboom in 2012 is begonnen en op 8 maart 2013 werd voltooid. On november 23, 2013 begonnen de zogenaamde onderwerelden van het nieuwe tijdperk.

 

Contact NL Contact Eng

 

 

Categories

Latest Products

Shopping cart

 x 
Cart empty

Inlog formulier